Välkommen till Fåglarö Fiske- och tomtägarförenings hemsida.

Vår förening består av de bebodda öarna Ladholmen, Mörholmen, Fladdörren och Stora Långholmen. Till föreningen hör också Lilla Långholmen, Måskobbarna, Gula Grunden och Gråkobben vilka inte är bebodda. På öarna finns ca 80 fastigheter varav 74 är medlemmar i föreningen. Länk till tomtkarta. Läs om Fåglarös unika vattenmiljöer, fladorna, under fliken OM FLADORNA.

Aktuellt FFTF 2019

Protokoll från vårens och sommarens styrelsemöten samt från årsstämman finns under Dokument.

2019-07-21 - Nästa mobila ÅVC kommer till Fåglarö lördagen den 24 augusti kl. 9.30-10.30.

2019-05-20 - Angrepp av granbarkborre

 •  Styrelsen har uppmärksammats på att det verkar pågå ett angrepp av granbarkborre på våra öar. Efter att ha konsulterat Skogsstyrelsens bekämpningsråd bedömer styrelsen att det lämpligaste på våra öar verkar vara den s.k. ”sök- och plockmetoden”. Vi vill därför uppmuntra våra medlemmarna att uppmärksamma och bekämpa angrepp genom sök- och plockmetoden. 

 • Så här skriver Skogsstyrelsen bl.a. ”Om det visar sig vara omöjligt att hinna transportera bort angripna granar i tid är det bättre att låta träden stå kvar orörda än att fälla dem. Fällda granar kan inte försvara sig mot granbarkborre och är inte lika attraktiva för hackspettar som stående träd.

 • Granar som redan tappat barken eller som varit döda mer än en säsong bör lämnas kvar i skogen. De innehåller inte längre några granbarkborrar, utan bara en och annan naturlig fiende till dem samt en mängd andra arter som så småningom bryter ner veden till näringsämnen för träden.”

 • Läs mera om sök och plockmetoden på Skogsstyrelsens hemsida https://www.skogsstyrelsen.se/bruka-skog/skogsskador/insekter/granbarkborre/bekampning-av-granbarkborre/

Ornö fiber 2019-04-24

För att kunna planera blåsning och svetsning av fiber till fastigheterna behöver Ornö fiber veta när det är klart för att kunna börja. Detta gäller både om du gräver själv eller om du valt nyckelfärdig installation. När du är klar med jobbet eller när entreprenören meddelat dig att de är klara behöver vi få veta det. Via länken nedan kommer man till en webbsida där man kan markera med ett kryss när det går att installera fiber i respektive hus. Använder du länken så hanteras allt automatiskt och Ornö fiber slipper att manuellt uppdatera listor etc. https://www.aimsweden.se:443/medlem/DataCollector/DataCollector.aspx?x=7O82RaPiTB6lEhfenJoeCw%253d%253d&y=7XpnNxsgHFcDFEo3yzmGAQ%253d%253d&z=7O82RaPiTB6lEhfenJoeCw%253d%253d

För att slippa ta ut fibertekniker flera gånger till samma område så vill Ornö fiber att så många som möjligt skall vara klara innan man börjar på området. Man vill också få igång så många som möjligt så snabbt som möjligt. Hinner man inte klart till tekniker kommer så sker nästa försök först om 6 månader. Preliminär tidsplan:

 • Fiversätra Ö: Fibersvetsning pågår

 • Gårdarna och nordöstra sidan av Ornö: Arbetet påbörjat

 • Söderviken och Ornö Boda: Arbetet påbörjas 2019-05-15

 • Kymmendö: Arbetet påbörjas 2019-05-15

 • Svinåker och Orninge: Arbetet påbörjas förhoppningsvis under maj månad

 • Vi kommer antagligen att hinna med några mindre öar på Ornö’s östra sida, några fastigheter i Mörbyfjärdens tomtområde och kanske några hus till innan sommaren.

 • Resten kommer att kopplas in först efter sommaren så där är det ingen panik med grävningen.

Ornö fiber 2019-04-23

Nu finns det skyddsslang, utomhusboxar och fiberkablar att hämta i väntkuren vid Waxholmsbryggan på Ladholmen. Skyddsslangen är märkt med meterangivelser vilket gör det lätt att kapa av rätt längd. Instruktion grävning och fiberdragning på tomten

Bygget av fibernätet fortsätter enligt plan och man räknar med att framöver färdigställa ca 50 nya anslutningar per månad. Först ut är Fiversätra Ö och därefter kommer Söderviken och Ornö Boda samt nordöstra Ornö. Förhoppningen är att detta skall vara klart innan midsommar. Man fortsätter sedan upp på Ornö's västra sida och fortsätter därefter till Fåglarö, Stenholmen och Korsholmen. Under sommaren gräver man från Bygdegården och ned till Sundby och därefter börjar man koppla in fastigheter på södra och sydöstra Ornö.

I och med att tidpunkten för uppkoppling närmar sig uppstår också ett behov av mediakonverterare. Medikonverteraren är inomhusboxen dvs den burk som gör om ljuset i fibern till elektriska signaler så att du kan koppla in din router till din anslutning. Mediakonverteraren är personlig dvs den är bunden till en fastighet. Därför är man tvungen att hålla reda på alla mediakonverterares serienummer och knyta den till rätt fastighet. För att slippa skicka 500 burkar på posten har Ornö fiber ett flertal tillfällen där medlemmarna kan komma och hämta sin mediakonverterare. Nu finns det tre planerade tillfällen:
2019-05-04 Bygdegården på Ornö klockan 13:00
2019-05-13 Kulturhuset i Haninge klockan 18:00
2019-06-15 Bygdegården på Ornö klockan 14:00

Det kommer att bli flera tillfällen och även vara möjligt att hämta hos en områdesansvarig, i macken på Ornö osv. 

 1. Viktig information om markarbeten för fiberkabel

 2. Karta föreslagen fiberdragning Mörholmen-Ladholmen-Fladdörren

 3. Karta föreslagen fiberdragning Stora Långholmen