Föreningens stadgar finner du nedan och via länken. Notera även ordningsföreskrifterna i bilaga A som följer direkt efter stadgarna.